Zenguz • Box 4045, 300 04 Halmstad • Besöksadress: Västervallvägen 2, 302 50 Halmstad
order@zenguz.se • Telefon +46 35-18 50 90


Jan Larsson
Försäljningsansvarig 
/ Projekt
Tfn: 035-18 50 91
Mobil: 076-1041951
Mail: jan@zenguz.se
eller order@zenguz.se


Lars Westerlund
Ekonomi / Försäljning

Tfn: 035-18 50 96
Mail:lars.westerlund@
halmstadindustriel.se


Per Sjölin
VD / Projektledning
Tfn: 035-18 50 90
Mobil: 076-1041950
Mail: per@halmstadindustriel.se